Privatlivspolitik for nyhedsbrev

Senest ændret: 30. marts 2022

USAPol.dk tager databeskyttelse og dit privatliv seriøst. Nedenfor kan du læse, hvordan dine personoplysninger behandles, når du skriver dig op til vores nyhedsbrev. Du er velkommen til at skrive til os på kontakt@usapol.dk med spørgsmål.

Generel behandling af personoplysninger

USAPol.dk er datansvarlig for dine personoplysninger, og databehandler er Sensorpro.eu. USAPol.dk og Sensorpro.eu har altså adgang til de personoplysninger, som du opgiver.

Når du skriver dig til op til nyhedsbrevet, opgiver du din mailadresse, således vi kan sende nyhedsbrevet til dig. Dermed giver du samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve på pågældende mailadresse, indtil du eventuelt trækker dit samtykke tilbage, hvilket du altid kan gøre. Dine data opbevares altså, til du trækker dit samtykke tilbage eller beder os om at slette dine data, hvilket vi vil opfatte, som om du heller ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet mere.

Derudover opgiver du din IP-adresse, når du skriver dig op til nyhedsbrevet, så dit samtykke kan dokumenteres. Der indsamles også data om tidspunkt, der giver yderligere mulighed for at dokumentere samtykke samt din browser og enhed. Vi bruger ikke den type data til andet og deler dem naturligvis ikke med nogen.

Slutteligt vil vi altid kunne se, at du klikker på “bekræft tilmelding” i vores velkomstmail, der sendes, efter du har skrevet op. Dette kan vi også, selvom vi ikke indsamler statistik om din generelle brug af nyhedsbrevet (se “statistik”). Det skyldes, at vi bruger dette data til at kunne dokumentere, at du selv har bekræftet din tilmelding til nyhedsbrevet. I dette tilfælde indsamles de samme oplysninger, som når du tilmelder dig nyhedsbrevet her på siden.

Det er vigtigt at understrege, at al data behandles af Sensorpro.eu i Irland (medlem af EU). Sensorpro.eu deler desuden ikke vores abonnenters oplysninger med andre, og det gør USAPol.dk heller ikke. Der er indgået databehandleraftale mellem USAPol.dk og Sensorpro.

Du kan læse Sensorpro.eus privatlivspolitik her.

Du bør ikke tilmelde dig nyhedsbrevet, hvis du ikke er indforstået med ovenstående behandling af personoplysninger.

Statistik

Hvis du aktivt og specifikt samtykker hertil, har vi mulighed for at indsamle statistik om din brug af nyhedsbrevet. Dette gøres konkret ved, at en såkaldt sporingspixl placeres i den mail, der sendes, så vi kan se, om du åbner den, tidspunkt og hvilken enhed og browser du bruger. Vi kan også se, hvilke links du klikker på, tidspunkt, og hvor mange gange du gør det. Vi deler absolut ikke denne statistik med andre end Sensorpro, men bruger den blandt andet til at se, hvor mange der faktisk åbner nyhedsbrevet, og hvad vi eventuelt kan optimere, således flere læser det. Statistikken behandles af Sensorpro.eu. Hvis du ikke ønsker indsamling af statistik, skal du blot lade være med at acceptere det felt – du kan stadig modtage nyhedsbrevet.

Vi vil dog på grund af administrative formål altid kunne se, hvis du klikker på “bekræft tilmelding” i velkomstmailen. Dette skyldes, at vi så kan dokumentere, at du selv har samtykket til at modtage nyhedsbrevet som beskrevet ovenfor.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, hvilket du kan gøre ved at rette henvendelse til kontakt@usapol.dk eller framelde dig i hver enkelt nyhedsbrev. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til kontakt@usapol.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sikkerhed

Vi har truffet rimelige og oplagte foranstaltninger i forsøget på at undgå, at dine personoplysninger eksponeres for uvedkommende. Sensorpro.eu har ligeledes implementeret en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik, og vi vil angive datoen for den seneste opdatering på denne side. Hvis der forekommer væsentlige ændringer, vil du modtage en mail.

Hjemmel

Hjemmel til behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art.6, stk. 1, litra a.

Kontakt os

Dataansvarlig: USAPol.dk

Kontaktperson: Jakob Terp-Hansen, ansv. chefredaktør.

Kontaktinformation: kontakt@usapol.dk