Fire scenarier for, hvordan impeachment kan ende

Foto: Gage Skidmore.Licens

Retssagen ((impeachment trail er det oversat fra – husk, at processen er politisk og ikke er som en almindelig retssag)) i Senatet mod præsident Donald J. Trump er begyndt. I og for sig er der ingen tvivl om udfaldet, men det er historisk, og af samme årsag tillader vi os at bevæge os en smule væk fra den gængse valgdækning her på siden for i stedet at kigge på, hvordan det her kan ende – nærmere bestemt kigger vi på fire forskellige scenarier.

Scenarie 1: Donald Trump fjernes fra embedet

Jeg vil, som situationen er nu, sætte sandsynligheden for dette scenarie på i praksis 0 %. Donald Trump bliver ikke fjernet fra embedet. Det vil kræve 67 stemmer i Senatet, og da republikanerne har et flertal i dette kammer på 53 senatorer, mens Demokraterne har 47 ((Bernie Sanders og Angus King er teknisk set uafhængige, men er en del af det demokratiske caucus)), er det så godt som udelukket.

Donald Trump er enormt populær i partiet – ifølge Gallups tal fra 2-15. januar 2020 har han en approval rating på 88 % blandt republikanske vælgere. Med andre ord vil man – ved at stemme for at dømme Trump – gå imod en præsident, der har så stor opbakning blandt partiets vælgere. De politiske dynamikker i øjeblikket tilsiger slet ikke, at det her scenarie er realistisk.

Med andre ord: 20 republikanere er fuldkommen usandsynligt. Skal det scenarie blive realistisk, skal tingene se helt anderledes ud end nu – for eksempel at støtten til at afsætte Trump stiger markant, også blandt republikanere.

Scenarie 2: Donald Trump frifindes med demokratiske stemmer

Med scenarie 1 som afskrevet kan vi kigge lidt på scenarie 2 – nemlig at demokratiske senatorer stemmer for frifindelse af Donald Trump, hvilket bestemt er realistisk.

Det vil ikke være mange, der vil komme til det, men der er et par stykker, som man godt kan forestille sig træffe det valg. Det drejer sig blandt om Joe Manchin, senator fra West Virginia, på hvem øgenavnet DINO(Democrat in Name Only) er blevet behæftet. Manchin har ikke villet afvise at støtte Trump i 2020, og senatoren stemte desuden for Trumps nominerede Brett Kavanaugh som højesteretsdommer i 2018.

Selvom West Virginia er en stat, som Trump vandt med godt 42 procentpoint i 2016, behøver Manchin næppe at bekymre sig om sit genvalg på baggrund af, hvad han her stemmer, da han først skal på valg igen i 2024.

Andre senatorer, som også sagtens kan stemme med Trump, kan være Kyrsten Synema fra Arizona(der i mere end 50 af tilfældene stemmer med Trump ifølge Fivethirtyeight) ((Læs mere om, hvordan de har opgjort de tal, her)) og Doug Jones fra Alabama. Sidstnævnte skal på genvalg i 2020 i denne meget republikanske stat, og som vi beskrev i november, er det et meget besværligt genvalg. Af den grund kan han stemme for Trumps frifindelse.

Der kan muligvis være andre end disse tre i spil – måske senator Jon Tester fra Montana – men pointen er uanset, at der ingen grund er til at blive chokeret, hvis en demokratisk senator ikke stemmer for, at Trump afsættes.

Scenarie 3: Donald Trump frifindes med republikanske stemmer imod sig

Men, tænker du måske: Er der virkelig ingen republikanske senatorer, som vil stemme for at dømme ((oversættelse fra “convict” på engelsk. Impeachment i USA straffer dog ikke rent juridisk, skal det påpeges, og conviction medfører “blot” afsættelse fra embedet)) Trump?

Jo, det kunne sagtens være. Det vil bestemt ikke være nok til, at han kommer i fare, men der er senatorer, som er værd at holde øje med, og jeg vil her fokusere på tre:

Mitt Romney fra Utah, Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska. Kommer der en eller flere republikanske stemmer mod Trump, så er det sandsynligt, at du skal kigge efter de her tre.

Utah-senatoren Mitt Romney, der før har udtalt sig kritisk om Trump og var præsidentkandidat i 2012, er først på genvalg i 2024, og det er ikke afskrevet, at han stemmer for at dømme Trump.

Så er der Susan Collins, som i 2020 skal på genvalg i Maine – en stat, som Hilllary Clinton vandt forholdvis tæt i 2016. Collins står i en ærgerlig situation, som Kyle Kondik fra Sabato’s Crystal Ball opsummerer det: “A vote to acquit will further nationalize her and imperil her longstanding crossover appeal (after her vote to confirm Brett Kavanaugh for a Supreme Court seat already nationalized her to a great degree last year), while a vote to convict will soften her with Republicans.”

Den sidste er Lisa Murkowski fra Alaska. Hun skal først på genvalg i 2022, og hun stemte imod Brett Kavanaugh som højesteretsdommer. Jeg kunne også godt se hende gå imod Trump, men det er ikke sikkert.

De tre er ikke de eneste, som i princippet kunne gå mod Trump, men pointen er, at et fåtal af republikanske senatorer godt kunne finde på at stemme for at dømme præsidenten.

Scenarie 4: Donald Trump frifindes i en totalt polariseret afstemning

Så er der scenarie 4, som umiddelbart kan synes at virke som det mest sandsynlige, nemlig at alle senatorer stemmer med partiet, og vi dermed får 53 for frifindelse og 47 for conviction. Det kan også blive tilfældet, selvom det i min optik er mindre sandsynligt, end at ingen i nogen af partierne vælger at gå imod det overvældende flertal, der stemmer.

Husk derudover også, at man godt kan se en republikaner stemme for at dømme og en demokrat for frifindelse, så vi dermed fortsat får 53-47-fordelingen.

Her til sidst vil jeg blot viderebringe dette råd: Følg med – det er historisk og kun tredje gang i amerikansk historie, at vi ser det her.

About the Author

Jakob Terp-Hansen
Redaktør på USAPol.dk.