Fra Biden 2020 til Biden 2024

State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain

Artiklen er fra vores seneste nyhedsbrev, som man sædvanligvis kan tilmelde sig her. Siden det blev sendt ud, har Biden publiceret en video, hvor han fortæller, at han genopstiller i 2024.

Meget tyder på, at præsident Biden i dag endelig fortæller, at han genopstiller i 2024. Det lå i kortene, men markerer en ny fase i hans præsidentskab: Nu er han både 2024-kandidat og nationens leder.

Skal man pege på det mest sandsynlige i øjeblikket, så er det, at Joe Biden endnu en gang skal møde Donald Trump, der er favorit til Republikanernes nominering. Det er naturligvis ikke en forudsigelse, men dvæler vi alligevel en smule ved scenariet, er der faktisk stadig aktualitet i det budskab, Biden fremturede med, da han på denne dato i 2019 annoncerede sit 2020-kandidatur. Budskabet om, at det er nationens sjæl, der står på spil. Dengang sagde han: “The core values of this nation, our standing in the world, our very democracy, everything that has made America, America, is at stake.” Over tre år senere, seneste efterår, var holdningen den samme: “Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic.”

Med netop Trump lurende i kulisserne kan Biden i 2024-kampagnen hævde noget i stil med, at nationens sjæl stadig står på spil. Derfor vil en del af Biden-platformen være, at han som præsident kan agere bolværk mod de udemokratiske strømninger, som han opfatter.
Men selvom en del kan ligne 2020, er der også en række forhold, der gør 2024 anderledes.
Den grundlæggende dynamik er vendt på hovedet. Biden vil være siddende præsident, og skulle han møde Trump, vil han være udfordreren. Det giver Biden en anden platform: Han kan nu føre kampagne på nogle af sine egne meritter, eksempelvis den tværpolitiske infrastrukturaftale fra november 2021, Chips and Science Act fra sommeren 2022 og Inflation Reduction Act fra samme tidspunkt. Omvendt vil der også være elementer, Biden kan angribes på – såsom inflation, spørgsmålet om studiegæld eller Afghanistan.
Præsidenten står heller ikke længere i skyggen af sin forgænger Barack Obama og har næppe det store behov for at koble sig til ham, som han havde i 2020.

Klimaet, som 2024 vil finde sted i, kan også blive en hel del anderledes end 2020. Coronavirus er et helt andet spørgsmål nu end dengang, og hvordan den økonomiske udvikling kommer til at se ud i 2024, er ikke at spå om. Biden kan altså tænkes atter at forsøge at fremstille sig selv som den kompetente og erfarne kandidat over for en modstander, som han vil beskrive som det modsatte. Men det vil ske i en anden kontekst end i 2020.

Og så er det værd at nævne, at det ikke behøver blive Trump, Biden møder. Bliver det Florida-guvernør Ron DeSantis, Trumps hovedrival, vil Biden skulle møde en markant yngre rival, han ikke har ført kampagne mod før. 2024 vil altså være en anden opgave end 2020 trods de elementer, der minder om.

Kaster man et blik på Bidens approval rating, har han ved først øjekast ikke en let opgave foran sig. I Fivethirtyeights gennemsnit er hans opbakningstal nemlig 42,4 %. Tommelfingerreglen er, at præsidenter med en approval rating under 49 % i løbet af de sidste 70 år ikke opnår genvalg, mens dem med en opbakning derpå og derover altid gør.
Biden lå det første halve år af sit præsidentembede stabilt over 50 % i gennemsnit, men i sommeren 2021 gjorde coronavarianten Delta sit indtog, og USA trak sig på kaotisk vis ud af Afghanistan. I august krøb Bidens tal under 50 %, og de er aldrig siden kommet over.
Det ville normalt være et vanskeligt udgangspunkt, og tallene skal heller ikke forklejnes, men det er værd at nuancere dem en smule: For eksempel lå Barack Obama i 2011 pænt under 50 % i approval rating, men havnede alligevel omkring det forjættede tal på valgdagen i 2012 og endte som bekendt med at vinde. Approval ratings lige nu behøver altså ikke være de samme som dem, vi får at se på valgdagen. Det kan ændre sig.

Det er alt for tidligt at forudsige noget om 2024. Men man kan tegne skitserne til et billede af, hvordan kampagnen kommer til at se ud. Biden kan gentage nogle af sine budskaber fra 2020 mod den måske samme modstander som dengang, men der er løbet vand under broen siden, og hans embedsperiode har givet flere facetter, der på både positiv og negativ vis danner en ramme for den genvalgskampagne, han muligvis skyder i gang i dag.

About the Author

Jakob Terp-Hansen
Redaktør på USAPol.dk.