Hvordan skal man læse Joe Bidens approval ratings?

Foto: Gage Skidmore.Licens

Hvis man følger amerikansk politik, vil man ofte støde på beskrivelser af præsident Joe Bidens approval ratings – i hvert fald hvis man følger med hos os. Det kan imidlertid være nyttigt at få lidt perspektiv på disse tal, så man ved, hvordan man kan læse dem.

Efter godt 80 dage som præsident er Joe Bidens approval rating på 53,6 % og hans disapproval rating 39,6 % per. Fivethirtyeights seneste estimat. Hans net approval (hvor hans disapproval rating trækkes fra hans approval rating) er +14, og det betyder ikke overraskende, at der er langt flere, der synes, at han gør det godt end det modsatte.

Karakteristisk for Joe Bidens net approval rating er, at den har været bemærkelsesværdigt stabil og også mere stabil end Donald Trumps i den samme tidsperiode. Joe Biden havde på dag fire (så langt daterer gennemsnittet sig til) en net approval på 16,9. Der har været udsving i den ene og anden retning undervejs, men det er ikke usandsynligt, at en del af dette kan henføres til statistisk støj, selvom det dog virker, som om Biden har mistet en smule terræn siden de første fire ugers tid af embedsperioden.

Ser man historisk på det, havde alle præsidenter siden Harry Truman en bedre net approval end Joe Biden på nuværende tidspunkt – undtaget herfra er Donald Trump. Det gør, at Joe Bidens tal ikke forekommer videre imponerende, men det er her vigtigt at huske på, hvor meget tingene har ændret sig. Lad os tage et par eksempler:

På dag 80 i embedet havde Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy og Jimmy Carter eksempelvis net approvals, der var over +50 (deres approval ratings var altså endnu højere) ifølge Fivethirtyeight. Det er vanskeligt at forestille sig, at Joe Biden kan opnå noget sådant i dette politiske klima, hvilket er værd at have in mente.

Ser man nemlig på Gallups seneste meningsmåling fra marts, havde Joe Biden en approval rating på 54 %, men det er interessant at se nærmere på disse tal. 96 % af demokrater mente, at han gjorde det godt – 10 % af republikanerne mente det samme. The Economists spænd er mindre, men stadig med massiv polarisering, og det er vigtigt at have blik for, når man sammenligner med andre præsidenter.

En uperfekt, men illustrativ sammenligning af præsident Bidens nuværende tal med dem, som de tre førnævnte (men også andre præsidenter) kunne mønstre i deres første tid i embedet, viser endvidere, at man tidligere som præsident sagtens kunne få anerkendelse fra oppositionspartiet. Eksempelvis peger tallene på, at John F. Kennedy (demokrat) og Dwight D. Eisenhower (republikaner) havde en approval rating på over 50 % af henholdsvis republikanere og demokrater i starten.

Det indikerer, at deres høje approval ratings på dag 80 i embedet også var drevet af mange personer “fra den anden side af midten”. Noget sådant er omvendt usandsynligt for Joe Biden at opnå, og det vanskeliggør muligheden for at forøge tallene yderligere.

Det er ikke for at sige, at Joe Biden ikke har mulighed for at vinde eller tabe terræn, når det kommer til approval ratings. Men det vil måske være det mindst overraskende, hvis vi om tallene bruger det ord, vi igen og igen brugte om Donald Trumps: Stabile. Forskellen er selvfølgelig, at præsident Biden står betragteligt bedre, end hans forgænger gjorde.

En vigtig ting at få med til sidst er, at Bidens disapproval rating ganske vist ligger omkring de 40 %. Her skal man dog huske, at det næppe betyder, at der så kun er 40 %, der eksempelvis ville stemme imod ham, skulle præsidentvalget blive afholdt i morgen. Husk på, at Trump fik små 47 % af stemmerne i 2020.

About the Author

Jakob Terp-Hansen
Redaktør på USAPol.dk.