Kan Obama blive valgt til vicepræsident?

Foto: Gage Skidmore.Licens

Det må på mange måder være en inciterende tanke for det Demokratiske establishment: At kunne opstille Barack Obama, der stadig er ekstremt populær blandt demokratiske vælgere, som vicepræsidentkandidat og dermed øge chancerne for at slå Trump. Der er næppe tvivl om, at Obama ville blive valgt til Demokraternes præsidentkandidat, hvis ikke det 22. amendment til det amerikanske forfatning forhindrede det (og han i øvrigt havde lyst til at stille op). Den siger nemlig, at ingen kan vælges til præsident mere end to gange, og da Obama i 2008 og 2012 blev valgt til USA’s præsident, kan Demokraterne ikke opstille ham som kandidat.

Men kan han blive vicepræsident? Lad os kigge lidt nærmere på sagen.

Vicepræsidenten vælges separat af det samme valgmandskollegium, der vælger præsidenten. Der er umiddelbart ingen bestemmelser i forfatningen, der forhindrer en tidligere præsident i at blive valgt som vicepræsident. Så i udgangspunktet burde der ikke været noget til hinder for, at eksempelvis Joe Biden vagte Obama som sin running mate.

Men så simpelt er det selvfølgelig ikke. Det 12. amendment til forfatningen siger nemlig, at en person, der ifølge forfatningen ikke kan vælges til præsident, heller ikke kan vælges til vicepræsident. Så det må jo betyde, at Obama ikke kan vælges til vicepræsident. Eller hvad? For spørgsmålet er nemlig, hvad der menes med den bestemmelse.

Forfatningen sætter en række begrænsninger på, hvem der kan blive præsident (og dermed vicepræsident). Vedkommende skal være fyldt mindst 35 ved sin indtræden, skal have boet i USA i mindst 14 år op til sin indsættelse, samt være født amerikansk statsborger. Det sidste punkt spillede en væsentlig rolle i de konspirationsteorier, der hævdede, at Barack Obama var født i Kenya og derfor ikke kun blive præsident.

Man kan opfatte bestemmelsen som, at den blot specificerer, at også vicepræsidenten skal være født i USA, være mindst 35 år gammel, samt have haft bopæl i USA i 14 år. Med andre ord kan man tolke bestemmelsen således, at det faktum, at man tidligere har været præsident IKKE betyder, at man ikke kan blive vicepræsident. Det afhænger helt af, hvordan man fortolker det 12. amendment.

Det næste spørgsmål er så, om en anden bestemmelse, nemlig det 25. amendment til forfatningen forhindrer, at en tidligere præsident, der er valgt to gange, kan blive valgt til vicepræsident. Det 25. amendment siger, at vicepræsidenten bliver præsident, hvis præsidenten dør, træder tilbage, eller bliver fjernet. Med andre ord er spørgsmålet: Når det er klart, at Obama ikke kan vælges til præsident igen, kan han så vælges til vicepræsident, når vicepræsidenten skal kunne overtage præsidentembedet? Ja, det kan han muligvis. Djævelen ligger som altid i detaljen. Det 22. amendment siger, at man ikke kan vælges til præsident mere end to gange. Men hvis præsidenten eksempelvis dør, og vicepræsidenten træder til, bliver vedkommende ikke valgt til præsident – i stedet bliver vedkommende udpeget i kraft af sin position som vicepræsident. En meget bogstavelig tolkning af bestemmelsen vil således indikere, at Obama godt i teorien vil kunne stille op som vicepræsidentkandidat, da han ikke ville kunne komme til at overtræde bestemmelsens krav om, at ingen kan vælges til præsident mere end to gange.

Når det så alligevel formentlig ikke sker, har det nok to årsager:

For det første er det usikkert, om den bogstavelige tolkning af bestemmelsen holder i retten. En mere kvalitativ tolkning af det 22. amendment kunne nemlig være, at meningen med bestemmelsen var at sikre, at den samme person ikke kan sidde som præsident mere end to valgperioder, og at bestemmelsen dermed indirekte forbyder Obama at kandidere til vicepræsidentposten. Denne tolkning ville kunne basere sig på, at det 22. amendment blev indført som en direkte reaktion på, at Franklin D. Roosevelt blev valgt til præsident fire gange, og at man ønskede at forhindre en gentagelse. Under alle omstændigheder er der meget stor sandsynlighed for, at et valg af Obama til vicepræsident ville medføre en byge af stævninger, og at den amerikanske Højesteret i sidste ende ville skulle tage stilling til spørgsmålet. Risikoen for en reel forfatningskrise ville således være overhængende. I en situation, hvor præsidenten er død, og Obama skulle træde til, ville man risikere, at der var reel usikkerhed om, hvorvidt han ifølge forfatningen kunne tiltræde som præsident – en potentielt katastrofal situation

Den anden årsag er nok, at de færreste præsidentkandidater kan leve med, at deres kandidatur overskygges af deres vicepræsident. Og det ville i høj grad være tilfældet, hvis en politisk superstjerne som Obama var opstillede som vicepræsidentkandidat.

Så hvis vi skal opsummere: Det er sandsynligt – men ikke stensikkert – at forfatningen tillader, at Obama ville kunne blive valgt til vicepræsident. Men det er usandsynligt, at det sker.