Lyspunkter for Gavin Newsom i Californien

Foto: Gage Skidmore.Licens

Med under 14 dage til recall-valget i Californien ser det relativt pænt ud for Gavin Newsom med hensyn til at bevare posten som guvernør, selvom det havde været ønskværdigt med flere nylige meningsmålinger: Blot to er blevet foretaget fra 22. august og frem, mens der var fra 14. juli (med to måneder til valget 14. september) er blevet lavet otte meningsmålinger.

Men hvis man er Gavin Newsom, kan man læse de seneste to målinger med oprejst pande. Ifølge en Change Research-måling, fra 22-25. august, ville 57 % stemme – eller havde stemt – “nej” til recall-valget, altså beholde Newsom som guvernør. 42 % bakkede derimod op om at stemme “ja” til recall og dermed fjerne Newsom.

Den nyeste måling (foretaget fra 26-28. august) kommer fra SurveyUSA, og den er interessant. Efter at have forklaret proceduren for respondenterne spurgte firmaet grundlæggende, om man ville stemme “ja” eller “nej”, hvis man udfyldte sin stemmeseddel “nu”. 51 % bakkede her op om at bevare Newsom, og nogle havde allerede stemt, mens 43 % ønskede Newsom fjernet fra embedet. Men bemærkelsesværdigt er derudover, at SurveyUSA også foretog en måling i starten af august, der viste noget helt andet: Her pegede 51 % nemlig på, at Newsom skulle fjernes og 40 % på, at han skulle bevares. Forskellen skyldes blandt andet, peger firmaet på, at de nu har lavet visse metodiske ændringer, og der var da heller ingen tvivl om, at målingen fra starten af måneden afveg mærkbart fra det generelle billede.

I øjeblikket indikerer Fivethirtyeights gennemsnit af meningsmålinger så, at “nej” fører med 5,6 procentpoint over “ja”, og at Newsom dermed står godt. Det er dog ikke hele historien.

Hvis vi antager, at Newsom klarer frisag – og det er end ikke sikkert, at han gør det, skal det understreges – er spørgsmålet så, hvor tæt recall-valget i dybt demokratiske Californien så bliver. For perspektivets skyld kan det fremhæves, at Joe Biden vandt Californien med over 29 procentpoint, mens han vandt nationalt med 4,5 procentpoint. Newsom blev i 2018 valgt som guvernør med 24 procentpoint.

Ser man på valget som helhed – både meningsmålingerne, men også andre forhold såsom Californiens demokratiske udgangspunkt – må “nej” betegnes som favorit, til trods for at det ingenlunde er sikkert. Skulle “nej” ende med at vinde, og Newsom dermed bliver siddende som guvernør, så hold øje med, hvor tæt det så ender med at blive.

Hør mere om dette recall i vores podcast fra august.

About the Author

Jakob Terp-Hansen
Redaktør på USAPol.dk.